NL EN
DONEER NU!

Leefbaar Rotterdam wil bierfietsenverbod

19 april 2023

Leefbaar Rotterdam wil bierfietsenverbod Sinds kort zie je steeds vaker bierfietsen door het centrum van Rotterdam rijden. Leefbaar Rotterdam heeft vragen over het fenomeen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

‘We willen geen pretbederver zijn hoor, heus niet. Maar moeten we deze Amsterdamse taferelen wel willen?’, aldus Leefbaar Rotterdam. ‘Er zijn meldingen gemaakt van gevaarlijke verkeerssituaties, dronkenschap en wildplassen. Daarnaast is het consumeren van alcohol in het openbaar verboden. Handhaven daarop lijkt lastig, onze handhavingsdiensten hebben de handen vol aan andere prioriteiten.’

Leefbaar Rotterdam wijst erop dat bierfietsen in het centrum van Amsterdam inmiddels verboden zijn vanwege de overlast die ze veroorzaakten.

Bron: dehavenloods.nl.

Laatste nieuws