NL EN
DONEER NU!

Niet-drinken helpt om geheugenachteruitgang te vertragen

25 januari 2023

In deze prospectieve studie, verschenen in het British Medical Journal, is gekeken naar het verband tussen een gezonde levensstijl en geheugenverlies. De onderzoekers ontdekten dat deelnemers met 4 tot 6 gezonde leefstijlfactoren een tragere achteruitgang van het geheugen hadden dan deelnemers met 0 tot 1 factor.

Het onderzoek had betrekking op 29.072 deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van ruim 72 jaar.

De onderzochte leefstijlfactoren waren:
• een gezond dieet
• regelmatige lichaamsbeweging (≥150 min per week matige intensiteit of ≥75 zware intensiteit)
• actief v.w.b. sociale contacten (≥ twee keer per week)
• actieve cognitieve activiteit (≥ twee keer per week)
• nooit of vroeger gerookt
• en nooit drinken.

Mensen die drager zijn van het APOE ε4-gen - het sterkste risicofactor-gen voor de ziekte van Alzheimer – maar met 4 tot 6 gezonde leefstijlfactoren, hadden een langzamer geheugenverlies dan die met 0 tot 1 factor. Bovendien hadden degenen met 4 – 6 of 2 – 3 gezonde leefstijlfactoren resp. 89% en 29% minder kans om dementie of milde cognitieve stoornissen te ontwikkelen in vergelijking met degenen met 0 tot 1 gezonde leefstijlfactoren. De niet dragers van het APOE ε4-gen hadden vergelijkbare resultaten. E.e.a. suggereert dat het vasthouden aan een combinatie van zes gezonde leefstijlfactoren verband houdt met een tragere achteruitgang van het geheugen.

Voor alcoholconsumptie registreerden de onderzoekers de huidige frequentie en het volume van alcoholconsumptie. De resultaten v.w.b. geheugenverlies suggereren dat in vergelijking met drinken, nooit-drinken verband houdt met een langzamer geheugenverlies. Voor oudere volwassenen kan niet-drinken dus een goede manier zijn om geheugenverlies te voorkomen.

J. Jia, T. Zhao, Z. Liu et al. Association between healthy lifestyle and memory decline in older adults: 10 year, population based, prospective cohort study. British Medical Journal (2023) 380:e072691. doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072691

Bronnen: bmj.com en ias.org.uk.

Niet-drinken helpt om geheugenachteruitgang te vertragen

Laatste nieuws