NL EN
DONEER NU!

Woensdrecht kiest voor zelfcontrole

20 november 2014

Woensdrecht kiest voor zelfcontrole De gemeente Woensdrecht nodigt alle 114 verkooppunten van alcohol uit om een convenant te ondertekenen, waarin zij afspreken gezamenlijk toezicht te gaan houden op de naleving van de Drank- en Horecawet. Ondertekening is niet verplicht.

“In het convenant staat onder andere vermeld dat de drankverstrekkers in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het toezicht, dat zij ook voldoende niet-alcoholische dranken moeten aanbieden en dat de regels goed bekend moeten worden gemaakt”, ligt de burgemeester toe.

Bron: internetbode.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl