NL EN
DONEER NU!

Kabinet stelt verhoging wijnaccijns voor

21 september 2016

In de begrotingsstukken voor 2017 stelt het kabinet een verhoging van de wijnaccijns met ca. 3,5% voor.

Al eerder werd besloten de accijns op mousserende dranken gelijk te trekken met die op niet-mousserende wijnen en tussenproducten. Dat was al bepaald in de aangenomen Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (Wet UFM). De bestaande vijf accijnstarieven voor wijn en drie accijnstarieven voor tussenproducten worden vervangen door twee tarieven zowel voor wijn als voor tussenproducten.

Voorgesteld wordt nu de bij de Wet UFM gewijzigde accijnstarieven van wijn en tussenproducten, zoals die zouden gaan gelden met ingang van 1 januari 2017, te corrigeren om de beoogde budgettaire neutraliteit te realiseren.

Bron: taxlive.nl.

Laatste nieuws