NL EN
DONEER NU!

KNMG: "Tijd om alcoholregels voor artsen vast te leggen"

12 januari 2018

KNMG: "Tijd om alcoholregels voor artsen vast te leggen" Artsenfederatie KNMG heeft in de gedragsregels laten vastleggen dat artsen tijdens hun dienst geen alcohol of psychoactieve middelen in hun bloed mogen hebben. Dat lijkt een logisch gegeven, maar tot op heden was dit niet formeel vastgelegd in de regels die voor de beroepsgroep geldt.

Het idee om de regel op de nemen, komt van de artsenfederatie en haar partners zelf. Hierdoor is op formele wijze vastgelegd dat artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren, zich tijdens hun dienst moeten houden aan de nulnorm. Zij zijn niet toegestaan enige vorm van alcohol of drugs te gebruiken. Ook artsen en coassistenten met bereikbaarheids- of crisisdienst, waardoor zij gelden als eerste aanspreekpunt, worden geacht zich aan de nulnorm te houden.

De nulnorm geldt niet voor artsen die op dat moment de rol van tweede aanspreeknorm vervullen tijdens een bereikbaarheids- of crisisdienst. Voor hen geldt de verkeersnorm, waarbij maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed mag zitten. Deze artsen kunnen worden opgeroepen als de dienstdoende arts en de bereikbaarheidsdienst uitvallen. Bezit een arts als enige een specifieke deskundigheid dan geldt ook de verkeersnorm, omdat hij of zij kan worden opgeroepen in noodgevallen.

Bron: nationalezorggids.nl.

Laatste nieuws