NL EN
DONEER NU!

Inzet testkopers bij handhaving geen ontoelaatbare uitlokking

22 april 2021

Inzet testkopers bij handhaving geen ontoelaatbare uitlokking De rechter oordeelt dat de inzet van twee testkopers door de gemeente Waalwijk toelaatbaar is. De testkopers hadden in de kantine van de plaatselijke voetbalclub alcoholhoudende drank kunnen bestellen. De club kreeg daarom een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet.

De twee testkopers – allebei jonger dan 18 jaar – zijn gezamenlijk naar de bar gegaan en zijn naast elkaar blijven staan. Een van de testkopers heeft twee glazen alcohol besteld. In reactie op de vraag naar zijn leeftijd heeft hij zijn ID-kaart laten zien, maar daar is door de barmedewerker niet goed naar gekeken. De barmedewerker heeft niet vastgesteld of het tweede glas alcohol al dan niet bestemd was voor de andere testkoper en of die al 18 jaar was.

De burgemeester van Waalwijk stelt dat het inzetten van testkopers niet zonder meer ontoelaatbare uitlokking is. Daarvan zou slechts sprake zijn als de testkoper de barmedewerker zou hebben aangezet tot andere handelingen dan hij als barman al van plan was te verrichten. Daarvan is volgens de burgemeester niet gebleken. De burgemeester vindt het acceptabel dat door middel van de toegepaste werkwijze wordt onderzocht of de voetbalclub volgens de Drank- en Horecawet handelt.

De rechter is van oordeel dat de voetbalclub artikel 20 van de Drank- en Horecawet heeft overtreden. De barmedewerker heeft namelijk alcohol verstrekt aan beide testkopers, terwijl niet was vastgesteld dat zij al 18 jaar waren. Wellicht dat de barmedewerker heeft getracht de leeftijd van één van hen vast te stellen, maar in dat geval heeft hij dat niet op een juiste manier gedaan. Bovendien heeft hij de leeftijd van de tweede testkoper in het geheel niet gecontroleerd. Niet is gebleken dat de testkoper de barmedewerker heeft gebracht tot andere handelingen dan die hij uit hoofde van zijn functie als barmedewerker al van plan was te verrichten.

De rechter oordeelt dat het beroep van de voetbalclub tegen de boete ongegrond is.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws