NL EN
DONEER NU!

Van Rijn beantwoordt 4 sets Kamervragen over alcoholintoxicaties

5 april 2016

Vandaag heeft staatssecretaris Martin van Rijn 4 sets Kamervragen beantwoord die betrekking hebben op de toename van het aantal alcoholintoxicaties onder jongeren in 2015. Eerder had de staatssecretaris al geantwoord op Kamervragen van Erik Ziengs die hierop betrekking hadden.

Van Rijn verwijst in zijn antwoord op de vragen van Renske Leijten en Henk van Gerven naar het Trimbos-instituut dat aangaf dat een mogelijke oorzaak van de toename van alcoholintoxicaties is dat jongeren later starten met drinken maar zich dan wel begeven in een jongerencultuur waarin (veel) drinken nog de norm is. Daardoor raken zij sneller in de problemen door de alcohol. Hun lichaam is nog niet gewend aan alcohol en vervolgens drinken ze opeens grote hoeveelheden in korte tijd.

Uit de antwoorden van de staatssecretaris op de vragen van Kees van der Staaij blijkt dat hij van oordeel is dat er al mooie effecten van de extra beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren waar te nemen zijn. Jongeren starten op steeds latere leeftijd met drinken (HBSC 2013, ESPAD 2016). Ten opzichte van 4 jaar geleden is de groep 15- en 16-jarigen die drinkt in 2015 met 11% afgenomen (ooit gebruik). Het aantal jongeren in deze leeftijdsgroep dat bingedrinkt nam in deze periode ook af (met 12%). Jongeren kopen zelf steeds minder alcohol (Intraval 2015). Steeds meer ouders stellen regels ten aanzien van het drankgebruik van hun kinderen (effectevaluaties NIX18, NSCK). Echter, er is nog een groep jongeren die veel drinken. Deze laatste groep heeft de zorg van de staatssecretaris. Van Rijn: "We zijn er dus nog niet." Maar er is zeker – aldus Van Rijn - een positieve ontwikkeling waar te nemen.

In het antwoord van de staatssecretaris op de vragen van Marith Volp gaat hij in op zijn streven om ouders en scholen meer te betrekken bij het voorkomen dat jongeren drinken. Zo is het schoolprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen (over alcohol, drugs en tabak) vernieuwd. Daarbij is de rol van ouders bij de lessen vergroot. Ouders zijn daarnaast een belangrijke doelgroep binnen de NIX18 campagne. De staatssecretaris meldt de mogelijkheid te onderzoeken om de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik een plaats te geven in de NIX 18 campagne. Hij hoopt daarmee o.a. ouders te ondersteunen in het maken van de NIX afspraak.

In het antwoord van de staatssecretaris op onder meer de vragen van Joël Voordewind blijkt dat er op dit moment via ZonMw een onderzoek wordt uitgevoerd naar een aantal maatregelen dat bekend staat als effectief, zoals reclamebeperkende maatregelen, prijsmaatregelen en het beperken van beschikbaarheid (zgn. “best buys”). De uitkomsten daarvan verwacht de staatssecretaris voor de zomer.

Van Rijn laat Voordewind ook weten dat er in het verleden budget is vrijgemaakt voor de handhaving van de leeftijdsgrens door gemeenten, maar dat dit destijds op verzoek van de VNG ongeoormerkt is toegevoegd aan het Gemeentefonds. Welk bedrag gemeenten nu vrijmaken voor de handhaving, is – aldus de staatssecretaris - aan gemeenten zelf.

Bronnen: antwoord op vragen van Leijten/Van Gerven, antwoord op vragen van Volp, antwoord op vragen van Voordewind en antwoord op vragen van Van der Staaij.

Laatste nieuws