NL EN
DONEER NU!

Boa’s domeinen I en II mogen artikel 45 DHW gaan handhaven

2 maart 2015

Boa’s domeinen I en II mogen artikel 45 DHW gaan handhaven De ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben besloten dat gemeentelijke boa’s domeinen I en II die geen Toezichthouder Drank- en Horecawet zijn, tòch handhavend mogen gaan optreden tegen overtreding van artikel 45 Drank- en Horecawet (aanwezig hebben van alcoholhoudende drank op voor publiek toegankelijke plaats door iemand onder de 18 jaar).

Dit zou blijken uit een voorstel tot wijziging van de regelgeving.
Gemeentelijke boa’s in de domeinen I (Openbare ruimte) en II (Milieu, welzijn en infrastructuur) worden dus bevoegd om hun opsporingsbevoegdheden toe te passen ter handhaving van artikel 45, inclusief de bevoegdheid om een strafrechtelijke geldboete op te leggen. De nieuwe bevoegdheid wordt mogelijkerwijs wèl beperkt tot de openbare ruimte (boa's domeinen I en II worden dan niet bevoegd te handhaven in bijvoorbeeld horecagelegenheden).

Bronnen: exth.nl en correcties daarop van ROAC.

Zie voor vervolg hierop: dit bericht.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl