NL EN
DONEER NU!

NIX18 wordt steeds meer de norm

18 mei 2016

Uit de jaarevaluatie van campagnes 2015 van de rijksoverheid blijkt dat niet roken en drinken onder de 18 steeds meer de norm wordt. In 2015 stijgt het aandeel jongeren dat NIX18 normaal vindt van 56% naar 61%. Het aandeel jongeren dat positief staat tegenover het maken van de NIX-afspraak is gestegen van 42% naar 48%.

Negen op de tien jongeren geven aan dat ze van plan zijn om niet te roken voor hun 18 en bijna de helft (47%) is niet van om plan te drinken. Dit is stabiel in 2015.

82% van de ouders weet dat alcohol schadelijk is. 73% vindt het normaal dat jongeren niet roken of drinken. Dat cijfer is stabiel. Wel maken ouders vaker dan een jaar geleden de NIX-afspraak met hun kinderen voor zowel roken als drinken (37% versus 30% in 2014).

Bron: zoek.officielebekendmakingen.

Laatste nieuws