NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen: “Extra inzet nodig om doelen Nationaal Preventieakkoord te behalen”

5 juli 2022

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2021 gezonden. De RIVM-rapportage laat zien dat slechts iets meer dan de helft van de doelen die in het Nationaal Preventieakkoord voor 2021 waren gesteld vorig jaar werden gehaald.

In veel gevallen heeft de coronapandemie invloed gehad op de mogelijkheden om acties uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld in het onderwijs, de horeca en de sport.

Volgens de staatssecretaris is het duidelijk dat op alle thema’s extra inzet van partijen noodzakelijk is. Ook het RIVM heeft geconstateerd dat er meer nodig is dan in 2018 is afgesproken om de ambities voor 2040 te behalen. Daarom bekijkt Van Ooijen - zoveel mogelijk samen met partijen – hoe het Nationaal Preventieakkoord kan worden aangevuld, geïntensiveerd en versneld. Waar nodig zullen er – op voorspraak van het kabinet - wettelijke maatregelen worden ingezet.

Over de VWS-aanpak van alcohol zal Van Ooijen de Tweede Kamer na de zomer informeren.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws