NL EN
DONEER NU!

Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van kabinet aanhangig gemaakt

15 november 2019

Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van kabinet aanhangig gemaakt De Koning heeft namens het Kabinet het 'Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet' aanhangig gemaakt.

In het voorjaar van 2019 is een internetconsultatie gehouden van een concept van het wetsvoorstel. Naar aanleiding daarvan zijn nu enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo krijgen gemeenten de mogelijkheid slijters toe te staan buiten winkeltijden cursussen en proeverijen te organiseren en wordt het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen opgeheven. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid bij verordening vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtinrichtingen.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
• Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
• Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken (zie hieronder).
• Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen.
• Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
• Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
• Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie.
• Intrekken vrijwel alle bepalingen Besluit eisen inrichtingen DHW.
• Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet.

De nieuwe regels m.b.t. verkoop op afstand (=online verkoop) worden:
• Bestellingen van alcoholhoudende dranken kunnen alleen worden gedaan als met een leeftijdsverificatiesysteem wordt vastgesteld dat de koper op het moment van aankoop de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Deze nieuwe eis zal betekenen dat verkoop via de telefoon onmogelijk wordt.
• Er wordt een geborgde werkwijze geëist waarin de verkoper van de alcoholhoudende drank beschrijft hoe ervoor wordt gezorgd dat de alcoholhoudende drank alleen wordt overgedragen aan personen die 18 jaar of ouder zijn.
• Bestellingen van alcoholhoudende dranken kunnen alleen worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde waarvoor de alcoholhoudende drank is bestemd of bij een bedrijfsmatig ophaalpunt.
• Bestellingen van sterke drank en producten behorende tot het slijtersbedrijf, mogen alleen worden gedaan op een website die geen andere producten aanbiedt.
• Voor het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij verkoop op afstand mag gebruik worden gemaakt van een fictieve identiteit.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal op een deel van de nieuwe regels toezicht gaan houden.

wijziging-drank--en-horecawet-in-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie-van-de-wet---wetsvoorstel-en-mvt.pdfwijziging-drank--en-horecawet-in-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie-van-de-wet---wetsvoorstel-en-mvt.pdf (150 kB)

Laatste nieuws