NL EN
DONEER NU!

VWS-onderzoek: naleving leeftijdsgrens alcohol nu 21,5%

19 juni 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft vandaag de Tweede Kamer de resultaten gemeld van een door Bureau Nuchter uitgevoerd onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens alcohol en tabak. De resultaten van het onderzoek, waarbij 1.373 aankooppogingen van alcohol werden gedaan, zijn bedroevend. Er wordt te weinig naar een ID gevraagd en als dat wel gebeurt, wordt er toch nog vaak alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Gewogen is de naleving van de alcoholleeftijdsgrens nu 21,5%. Ten opzichte van 2013 is de naleving binnen alle verkoopkanalen – met uitzondering van de thuisbezorgkanalen - er (soms zeer) op achteruitgegaan.

Van Rijn constateert in zijn brief aan de Kamer dat de zelfregulering niet heeft geleid tot een verbetering van de naleving van de alcoholleeftijd. Hij heeft inmiddels diverse verstrekkers om concrete maatregelen gevraagd waardoor de naleving van de leeftijdsgrens substantieel wordt verbeterd, voorzien van een duidelijk tijdpad. De betrokken organisaties hebben aangegeven hun verantwoordelijkheid daarvoor te willen nemen en op korte termijn met voorstellen te zullen komen.

Tevens gaat de staatssecretaris een aantal extra maatregelen om de naleving te verbeteren, serieus verkennen. Na de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 zal hij een besluit nemen welke aanvullende maatregelen vanuit het Rijk nodig zijn.

Bron: rijksoverheid.nl.

VWS-onderzoek: naleving leeftijdsgrens alcohol nu 21,5%

alcohol-tabaksverkoop-aan-jongeren-2015.pdfalcohol-tabaksverkoop-aan-jongeren-2015.pdf (586 kB)

Laatste nieuws