NL EN
DONEER NU!

Directeur-bestuurder Wielren Unie doet voorstellen voor alcoholmatiging bij sportverenigingen

11 juli 2023

Op het Open Podium van de site Sport Knowhow XL heeft Maurice Leeser, directeur-bestuurder van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en adviseur van de Nederlandse Sportraad, zijn gedachten laten gaan over de mogelijkheden om het alcoholgebruik bij sportverenigingen te ontmoedigen.

Leeser vindt het hoog tijd dat de Nederlandse sportwereld uit een ander vaatje gaat tappen en een grootse stap voorwaarts zet in het verder ontmoedigen van alcoholgebruik binnen de sportvereniging, zonder te vergeten dat verenigingen deels afhankelijk zijn van kantineverkopen en dat ze een sociale en verbindende functie hebben in de wijk.

Maar hij vindt dat de rijksoverheid eerst aan zet is. Hij roept deze op om het aantal verkooppunten van alcohol drastisch te verminderen en accijns op alcohol stevig te verhogen. Ook dient de marketing voor alcoholhoudende dranken beter gereguleerd en verder beperkt te worden (vergelijkbaar met de aanpak tegen sigaretten), net zoals de online verkoop van bier, wijn en sterke drank. En dient de controle op het naleven van de Alcoholwet bij sportverenigingen (met name de verkoop aan jongeren) te worden geïntensiveerd.

Daarnaast stel Leeser voor dat de sportwereld start met een nieuwe door VWS betaalde bewustwordingscampagne, ter vervanging van de ‘BOB in de sportkantine’-campagne. De gemeenten moeten middelen reserveren vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), bijvoorbeeld om gezamenlijke inkoop van alcoholvrije dranken te onderzoeken. Of een subsidieregeling op te zetten voor sportverenigingen die alcoholvrij willen worden of een apart verkooppunt binnen de sportvereniging willen creëren voor de verkoop van alcoholhoudende dranken in combinatie met het uitsluitend verkopen van alcoholvrij bier op de tap.

Verder mag van de sportvereniging verwacht worden ze geen ‘happy hours’ organiseren en alcoholhoudende schenken vanaf 16:00 uur of een zoveel later tijdstip dat er geen kinderen en minder jongeren aanwezig zijn. En geen alcoholhoudende dranken ‘langs de lijn’, in het kleedlokaal of op de tribune.

Bron: sportknowhowxl.nl.

Laatste nieuws