NL EN
DONEER NU!

B&W Venray zet proef met blurring door, ook al zijn andere gemeenten teruggefloten

2 juni 2017

B&W Venray zet proef met blurring door, ook al zijn andere gemeenten teruggefloten In het centrum van Venray start in juli een tijdelijke proef met het reguleren van mengvormen winkel/horeca. Volgens het gemeentebestuur is dit één van de maatregelen om het centrum vitaal en aantrekkelijk te houden.

Lokale ondernemers, Venray Centraal en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Venray steunen het initiatief. Tegelijkertijd bestaan er veel bezwaren, zoals van belangenorganisaties tegen alcoholmisbruik. Zij menen dat een toename van alcoholgebruik en het daarmee gepaard gaande misbruik door zulke pilots in de hand wordt gewerkt. Dat zegt Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. "De vergrote toegankelijkheid tot alcohol zorgt voor gewenning, ook bij kinderen. Men gaat het normaal vinden."

Bovendien zitten er wettelijk veel haken en ogen aan de legaliteit van blurring, zoals het toestaan van mengvormen ook wel wordt genoemd. De Drank- en Horecawet verbiedt bijvoorbeeld de verkoop van alcoholhoudende dranken voor consumptie door niet-horeca. Een schoenenwinkel mag om die reden geen bier serveren. Bovendien moeten de activiteiten passen binnen het bestaande bestemmingsplan. Begeeft de gemeente Venray zich zodoende op glad ijs? Ja, want uit jurisprudentie blijkt dat gemeenten die eerder zulke proeven uitvoerden door de rechter zijn teruggefloten en de pilot derhalve tussentijds dienden te beëindigen.

Ondanks dat wil B & W de uitvoering doorzetten. Gilissen vertelt: "We zitten inderdaad op een grensvlak met wat juridisch mogelijk is. Desalniettemin vinden we het toch goed om eens de grenzen op te zoeken, uiteraard binnen datgene dat oorbaar is. Nu lopen we wel eens aan tegen beperkingen die door de wetgever zijn gesteld."

Bron: omroepvenray.nl.

Laatste nieuws