NL EN
DONEER NU!

Van Ooijen: maatregelen noodzakelijk om jongeren te beschermen tegen alcoholreclame

11 april 2024

Van Ooijen: maatregelen noodzakelijk om jongeren te beschermen tegen alcoholreclame Vandaag heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het jaarrapport 2023 over alcoholmarketing naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn opdracht heeft Panteia in 2023 geïnventariseerd in welke mate jongeren (0 tot 18 jaar) met alcoholreclame in aanraking (kunnen) komen, de reclame op hen gericht is en in hoeverre de geïnventariseerde reclames lijken te voldoen aan de criteria uit de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (hierna: RVA), de Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier en de Mediawet. Voor de regels die zijn opgenomen in de reclamecodes geldt dat deze door de industrie zelf gemaakt zijn en dat zij zelf verantwoordelijk is voor de naleving.

Het rapport laat zien dat de hoeveelheid reclame die zich specifiek richt op jongeren voor alcoholhoudende en alcoholvrije dranken zeer beperkt is. Tegelijkertijd geven de onderzoekers aan dat de kans aanzienlijk is dat jongeren toch met een vorm van alcoholreclame in aanraking komen, omdat veel reclames gericht zijn op een breed publiek en dus ook jongeren bereiken. De onderzoekers signaleren een aantal aandachtspunten voor alcoholreclame in relatie tot jongeren. Ondanks afspraken uit de RVA en regels uit de Mediawet lijkt er ruimte voor jongeren om in aanraking te komen met alcoholreclame, bijvoorbeeld via out-of-home reclame in de openbare ruimte en uithangborden bij horecavoorzieningen. Vanuit de Mediawet is het verboden op tv en radio om reclame te maken voor alcoholhoudende drank tussen 6.00u en 21.00u, terwijl sponsoring in dit tijdvak wel mag. Het rapport laat zien dat producenten en verstrekkers veel gebruik maken van sponsoring.

Van Ooijen geeft in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer aan dat er ook online ruimte is voor verbetering. Op basis van de Mediawet mag men op radio en televisie geen reclame maken voor alcoholhoudende dranken tussen 6.00u en 21.00u, terwijl dit online wél mogelijk is. Tevens lijkt de RVA ruimte te laten voor reclame door vloggers jonger dan 25 jaar die in een niet-gescripte situatie producten promoten en lijken niet alle influencers zich bewust van de geldende regels. Het rapport laat een aantal situaties zien waarin overmatig drankgebruik wordt gepromoot en waarbij minderjarigen gratis alcohol uitdelen aan een influencer.

Het 25%-criterium in de RVA wordt in het rapport als een aandachtspunt bestempeld. Aan de ene kant omdat het vooraf niet altijd te bepalen is of het publiek voor meer dan 25% uit minderjarigen bestaat. Aan de andere kant - zo benadrukken de onderzoekers - laat het 25% criterium ruimte om in absolute aantallen véél minderjarigen te bereiken. Van Ooijen vindt het belangrijk dat de sector hiermee aan de slag gaat. Het rapport stelt dat in bioscopen een eerste stap gezet kan worden door bij films zonder 18+ kijkwijzer geen alcoholreclame uit te zenden.

Het rapport benadrukt tevens dat, ondanks een nauwkeurige samenstelling binnen de kaders van beschikbare middelen, niet alle alcoholreclame gemonitord kan worden en dat de monitor op een aantal punten verbeterd kan worden. De suggestie wordt gedaan om in de toekomst out-of-home reclame in de openbare ruimte, sponsoring van alcoholproducenten en -verstrekkers in de profsport en een uitbreiding van de inventarisatie rondom bioscoopreclame mee te nemen.

Van Ooijen concludeert dat de resultaten van de monitor nogmaals benadrukken dat maatregelen genomen moeten worden waarmee jongeren beschermd worden tegen alcoholreclame. Dit sluit aan bij de aangenomen motie Jansen en Krul. Die motie werkt de staatssecretaris momenteel uit.

Bron: tweedekamer.nl.

monitor-alcoholmarketing-2023.pdfmonitor-alcoholmarketing-2023.pdf (3,25 MB)

Laatste nieuws