NL EN
DONEER NU!

Nader onderzoek naar ouderen en alcohol

6 mei 2015

Nader onderzoek naar ouderen en alcohol In de brief van staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer van heden, informeert hij de volksvertegenwoordigers ook over een toezegging op het onderwerp ouderen en alcohol.

Hij laat weten onlangs over dit onderwerp een expertmeeting te hebben georganiseerd met professionals uit de verslavingszorg, eerstelijnszorg en oud deelnemers aan het Partnership Vroegsignalering Alcohol. Daarnaast heeft de staatssecretaris ook gesproken met de ouderenbonden. Zijn beeld is dat er nog te weinig zicht is op de precieze problematiek en probleemgroep, oorzaken en juiste benadering.

Daarom kiest Van Rijn ervoor om eerst de problematiek goed in kaart te brengen en te analyseren. Dit start met bestudering van de nieuwe kerncijfers uit de verslavingszorg.
Aan de hand van de ernst van deze cijfers zal hij verder onderzoeken wat nodig is.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws