NL EN
DONEER NU!

NCD-Alliance publiceert rapport over kindermarketing

13 november 2023

NCD-Alliance publiceert rapport over kindermarketing Commerciële marktpartijen bedreigen de mensenrechten en zijn een belangrijke factor achter de mondiale opkomst van NCD’s (niet-overdraagbare aandoeningen). De NCD-Alliance heeft nu voor Children in All Policies 2030 het beleidsrapport 'Selling a sick future' hierover opgesteld. Een adviesgroep bestaande uit deskundigen en jongeren begeleidde het ontwikkelingsproces, leverde input en beoordeelde conceptversies van het rapport.

Jaarlijks sterven 41 miljoen mensen aan NCD’s, dat is 74% van de mondiale sterfte. Jaarlijks worden ook miljarden dollars uitgegeven om kinderen en jongeren te bereiken met marketing voor ongezonde producten en diensten, ook in kindspecifieke omgevingen zoals scholen, jeugdsportteams en via op jongeren gerichte apps, games en websites. Kinderen en jongeren worden ook blootgesteld aan schadelijke marketing buiten de kindspecifieke omgeving, in hun algemene omgeving. In alle sectoren en platforms gebruiken marketeers geavanceerde tactieken en strategieën om specifiek kinderen aan te spreken en hen te verleiden producten te kopen, consumeren of gebruiken en hen voor het leven als gebruikers verslaafd te houden. Er is duidelijk bewijs dat producenten van schadelijke producten azen op kinderen uit lage inkomensgroepen en minderheidsgroepen, en zich specifiek richten op de bevolking in lage- en middeninkomenslanden, door middel van agressieve marketing en gebruik makend van bestaande kwetsbaarheden.

Het beleidsrapport roept nationale beleidsmakers op om dringend alomvattende, robuuste regelgeving in te voeren om kinderen en jongeren te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke commerciële marketing. Idealiter wordt de regelgeving zo uitgebreid dat alle vormen van marketing van ongezonde producten die deze groepen kunnen bereiken worden verboden. Helaas worden nationale beleidsmakers echter geconfronteerd met aanzienlijke belemmeringen bij het ontwikkelen, implementeren en handhaven van marketingregelgeving om de tactieken van de producenten van schadelijke producten te bestrijden.

Bron: eucam.info.

selling_a_sick_future-report-eng.pdfselling_a_sick_future-report-eng.pdf (6,10 MB)

Laatste nieuws