NL EN
DONEER NU!

Alcoholrichtlijn Vlaanderen naar beneden bijgesteld

25 november 2016

Alcoholrichtlijn Vlaanderen naar beneden bijgesteld De Alcoholrichtlijn van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en drugs (VAD) is flink omlaag gegaan naar 10 standaardglazen alcohol per week. Dat was voorheen 21 glazen voor mannen en 14 voor vrouwen.

Het VAD kondigde al eerder aan dat de richtlijn strenger zou worden, wat in Vlaanderen voor ophef zorgde.

De richtlijn van tien glazen per week is voor het VAD een compromis tussen de wetenschappelijke bevindingen en maatschappelijke aanvaardbaarheid. De richtlijn geeft ook nog een aantal tips:
• Alcohol is een schadelijke stof, er is geen risicoloze grens. Wie geen risico wil lopen, drinkt beter geen alcohol.
• Bingedrinken of comazuipen brengt extra risico’s met zich mee. De richtlijn raadt aan de consumpties te verspreiden over verschillende dagen. Dagelijks drinken is niet goed voor de gezondheid, het is beter enkele alcoholvrije dagen in te bouwen.
• De richtlijn geldt voor een volwassene vanaf 18 jaar. Wie jonger is dan 18 drinkt beter niet.

In Nederland is de aanbevolen alcoholinname door de Gezondheidsraad gesteld op maximaal één glas per dag, dus 7 glazen per week. Zowel de Vlaamse als de Nederlandse standaardglazen bevatten 10 gram pure alcohol. Bijgaand een deel van de Vlaamse infographic.

Bronnen: nu.nl, standaard.be en hbvl.be..

Laatste nieuws