NL EN
DONEER NU!

Commentaar van STAP op wetsvoorstel Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet

4 mei 2019

Commentaar van STAP op wetsvoorstel Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft afgelopen week commentaar geleverd op het wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet.

De meeste voorstellen van Blokhuis steunt STAP. Met name de nieuwe regels rond internetverkoop vindt STAP een duidelijke verbetering t.o.v. de huidige regelgeving, alhoewel ook wel wordt beseft dat er nog veel geregeld moet worden in lagere regelgeving. STAP juicht ook toe dat er nu landelijke regels komen t.a.v. prijsacties in supermarkten, levensmiddelenwinkels en webshops, dat de wet het mogelijk maakt minderjarige testkopers in te zetten bij het toezicht en dat wederverstrekking (doorgeven van drank door een volwassen particulier aan een minderjarige in voor publiek toegankelijke ruimten) strafbaar wordt.

STAP heeft wel enige bezwaren en verbetersuggesties.

Zo heeft STAP ernstige bedenkingen bij het schrappen van vrijwel alle inrichtingseisen, met name het schrappen van de vloeroppervlakte-eis voor een horecalokaliteit, waardoor minicafés mogelijk worden. Op zich is een klein café geen probleem. Maar omdat er ook geen eisen meer worden gesteld aan scheidswanden betekent e.e.a. dat er overal cafétjes in hoekjes van winkelpanden kunnen en zullen komen, slechts gescheiden van het winkeldeel door een kamerscherm of een hekje. Naar de mening van STAP moeten bij of krachtens de Drank- en Horecawet bepaalde minimumeisen aan horecalokaliteiten worden gesteld. Gebeurt dit niet dan accepteren we feitelijk een toename van de beschikbaarheid van alcohol.

STAP heeft ook kritiek op het voorstel een uitzondering op de strafbaarstelling toe te staan aan leerlingen van 14 en 15 jaar die een horecastage lopen. Hiermee wordt de status van de leeftijdsgrens van 18 jaar ondergraven. STAP vindt dat de leeftijd waarop dat toegestaan kan worden tenminste 16 jaar dient te blijven. Het leren serveren kan ook met alcoholvrije dranken.

Gemeenten maken op grote schaal gebruik van het doen uitvoeren van mysteryshoponderzoeken met als doel de naleving van de leeftijdsgrens vast te stellen. Bij deze onderzoek worden veelal jongeren van 17 en 18 jaar ingezet. Helaas wordt in het wetsvoorstel van STAP de inzet van testkopers van 17 jaar voor onderzoeksdoeleinden niet geregeld. STAP zou dat aangepast willen zien.

STAP wil ook dat de inzet van leeftijdsverificatiesysteem bij de verstrekking van alcohol door de detailhandel verplicht wordt. Dus niet alleen verplicht gebruik van dat soort systemen door internetverkopers op het moment van bestelling, wat nu in het wetsvoorstel is opgenomen. Uit onderzoek blijkt namelijk steeds opnieuw dat de naleving in supermarkten hoog is als van bepaalde verificatiesystemen (zoals het intikken van de geboortedatum in de kassa) gebruik wordt gemaakt.

Inbreng STAP met nog meer suggesties en opmerkingen: hier te lezen.

Laatste nieuws