NL EN
DONEER NU!

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen van Rebel over gemeentelijk toezicht DHW

8 oktober 2013

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen van Rebel over gemeentelijk toezicht DHW Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft geantwoord op vragen van het Kamerlid Rebel (PvdA) over handhaving door gemeenten van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol.

Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt dat de gemeenten hun taak om toe te zien op de naleving van de leeftijdsgrenzen verschillend oppakken. Een aantal gemeenten zet momenteel fors in op de handhaving van de leeftijdsgrens, zoals Utrecht en Rotterdam. Andere gemeenten zitten nog in een overgangsfase.
Inmiddels zijn 230 toezichthouders Drank- en Horecawet (DHW) aangesteld. De staatssecretaris verwacht dat eind 2013 ongeveer 350 mensen zullen zijn opgeleid tot toezichthouder DHW.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl