NL EN
DONEER NU!

VNG gaat toch door met blurring-pilot

6 februari 2016

VNG gaat toch door met blurring-pilot Uit een interview in VNG-Magazine met de Burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater, lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, blijkt dat de VNG niet bereid is in te gaan op de oproep van staatssecretaris Marin van Rijn om de omstreden blurring-pilot aan te passen omdat die niet binnen de kaders van de wet kan worden uitgevoerd.

Verhoeve beweert dat staatssecretaris Van Rijn er helemaal niet over gaat. Het is naar zijn mening een bevoegdheid van de burgemeesters. Die moeten volgens hem de wet interpreteren. Hij wil niet dat gemeenten vanuit Den Haag de les wordt gelezen.
Verhoeve: "De VNG heeft kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris. Ik constateer ook dat het bestuur, met steun van diverse commissies, het besluit heeft genomen om de pilot te starten. We zijn nu druk bezig met de voorbereiding."

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is zeer verbaasd over de woorden van Verhoeve. "Zijn reactie getuigt niet meer en niet minder van bestuurlijke ongehoorzaamheid. Hij vergeet dat de Drank- en Horecawet een landelijk wet is die de gemeenten in medebewind uitvoeren. Het is helemaal niet aan de burgemeesters om de wet naar eigen inzicht te interpreteren. Staatssecretaris Van Rijn schreef in zijn brief van 18 januari jl. dan ook terecht aan de voorzitter van de VNG dat gemeenten met het accepteren van het medebewind ten aanzien van de Drank- en Horecawet verantwoordelijkheid hebben genomen voor de doelstellingen van de wet. En dat een oproep tot overtreden van de wet uitdrukkelijk niet past in die verantwoordelijkheid."

Van Dalen: "Laten we hopen dat de staatssecretaris dit eigenzinnige en kortzichtige gedrag van de VNG en de deelnemende gemeenten afstraft en gebruik gaat maken van het bestuurlijk instrumentarium dat hem als verantwoordelijk bewindspersoon ten dienste staat nu een aantal gemeenten in strijd met de Drank- en Horecawet gaat handelen door enkele medebewindstaken die voortvloeien uit die wet niet of niet naar behoren uit te voeren."

Van Dalen: "Het is bovendien mijn indruk dat de pilot-gemeenten zich blind staren op het veronderstelde effect van blurring en denken dat het gezelliger wordt in de binnensteden en zich niet realiseren dat als de Drank- en Horecawet wordt versoepeld vooral de grote ondernemers zoals de supermarkten (daartoe mede aangezet door de drankproducenten) ervan zullen profiteren met als gevolg dat je in veel winkels niet alleen alcohol kunt kopen maar ook kunt drinken. De verkrijgbaarheid van alcohol zal sterk toenemen, wat zal leiden tot meer dronken jongeren en probleemgebruikers op straat en bovendien bestaat de kans dat vooral de horeca als gevolg hiervan het onderspit zal delven."

Bron eerste twee alinea's: vng-magazine.nl.

Laatste nieuws