NL EN
DONEER NU!

Europese artsenorganisatie enthousiast over nieuwe Ierse alcoholwet

17 oktober 2018

Europese artsenorganisatie enthousiast over nieuwe Ierse alcoholwet De nieuwe Ierse alcoholwet voert een minimumprijs per eenheid alcohol in, beperkt de reclame en sponsoring, verplicht waarschuwingen op etiketten en in gebouwen met een alcoholvergunning, regelt dat alcoholhoudende dranken in winkels structureel gescheiden komen te staan van andere producten en omvat voorschriften voor de verkoop en levering van alcoholhoudende dranken (promoties).

De meest besproken bepaling van de nieuwe wet is de verplichting om informatie over alcohol en kanker te verstrekken op etiketten en advertenties van alcoholhoudende dranken. Al in 1987 werd vastgesteld dat er een relatie is tussen alcohol en kanker. 25 jaar later weet slechts 36% van de Europese burgers dat. De boodschap met betrekking tot alcoholgebruik in de nieuwe Europese Code tegen Kanker is: "Als u alcohol van welke aard dan ook drinkt, beperk dan uw inname. Niet drinken van alcohol is beter voor kankerpreventie. Er is geen niveau van alcoholgebruik dat veilig is wat betreft kanker."

"Europese artsen verwelkomen de nieuwe Ierse wet inzake volksgezondheid (alcohol). Het is een belangrijk stuk wetgeving om de schade aan te pakken die alcohol kan veroorzaken, met de nadruk op het beschermen van kinderen tegen alcoholgerelateerde schade. We ondersteunen ook de introductie van kankerwaarschuwingen op de etiketten zodat mensen gewezen worden op de gevaren van alcohol en de bewezen relatie met verschillende soorten kanker. Deze maatregelen kunnen ook een goed voorbeeld zijn voor andere landen", aldus Annabel Seebohm, secretaris-generaal van het Permanent Comité van Europese artsen (CPME).

Ook Mariann Skar, secretaris-generaal van Eurocare, de Europese alliantie van NGO's op het terrein van alcoholpreventie en -beleid, is enthousiast. "Wij feliciteren Ierland van harte met het aannemen van het wetsvoorstel. Net zoals het geval was bij tabak, heeft Ierland blijk gegeven van moed en veerkracht tegen lobbyisten vanuit de industrie. Het was een grote teleurstelling om de alcoholindustrie in de voetstappen van de tabaksindustrie te zien treden door op bepaalde moment het verband tussen alcohol en kanker te ontkennen. We hopen oprecht dat geen enkel bedrijf of land Ierland nu aanklaagt omdat het probeert de gezondheid van haar burgers te beschermen", aldus Skar.

Bron: eurocare.org.

Laatste nieuws