NL EN
DONEER NU!

Blurring weer dichterbij na verwerping motie in Tweede Kamer

20 april 2022

Het is de Partij voor de Dieren niet gelukt om een drempel op te werpen voor het kabinetsplan om winkels, zoals kappers, boekhandels en supermarkten, toe te staan alcohol te schenken. Dat wordt blurring genoemd.

Eva van Esch wilde, net als Songül Mutluer (PvdA) en Liane den Haan (Fractie Den Haan), dat het kabinet eerst meer advies in zou winnen bij experts over de risico’s en schade voor de volksgezondheid. Een motie met het verzoek aan de regering om de gevolgen van het toestaan van blurring te onderzoeken werd gisteren verworpen in de Tweede Kamer.

"VVD, PVV, FVD, Van Haga en D66 stemden tegen," aldus Van Esch. Zij is vooral niet te spreken over die laatste partij: "D66 doet net alsof ze een partij zijn waar gezondheidspreventie belangrijk is. Maar als puntje bij paaltje komt stemt D66 tegen een motie om de gevolgen van blurring te onderzoeken. Ze sluiten hun ogen om de wens van de VVD - de verkoop van alcohol op veel meer plaatsen toestaan - in te willigen."

Kamerlid Jeanet van der Laan reageert: "D66 vindt dat gezondheid en preventie van chronische ziekten meer prioriteit verdienen. Het is bijvoorbeeld van belang om een voedselomgeving te creëren waarin de gezonde keuze de makkelijke keuze is." Volgens D66 betekent dit echter niet dat we alles moeten verbieden. Van der Laan: "Mensen moeten vrij zijn om zelf keuzes te maken. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken om mengformules toe te staan door het reguleren van blurring in winkelgebieden. Zo blijft het mogelijk om een wijntje te drinken bij de kapper of een fles olijfolie te kopen bij een Italiaans restaurant. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat dit op een verantwoorde manier gebeurt door streng toe te zien op alcoholmisbruik. De constatering dat blurring als losse maatregel te veel negatieve effecten heeft, is vooral gebaseerd op aannames. Dat betekent niet dat we problematisch alcoholgebruik en gebruik door minderjarigen, bagatelliseren. We moeten dit voorkomen en dat doen we onder andere met het preventieakkoord."
D66 heeft nog wel vragen over de invoering, schrijft Van der Laan, maar meer advies is niet nodig.

Ninette van Hasselt van het Trimbos, het kennisinstituut op het gebied van alcohol, tabak en drugs, is verbijsterd. "Alle gezondheidsdeskundigen zullen je vertellen dat we hiermee alcohol verder normaliseren en dat dat schadelijk is voor de gezondheid van onze jongeren: hoe zichtbaarder en beschikbaarder alcohol is, hoe meer er wordt gedronken en juist jongeren zijn daar heel gevoelig voor. Kennelijk hebben we in Nederland een politieke realiteit en een realiteit van de wetenschap."

Bron: kro-ncrv.nl.

Blurring weer dichterbij na verwerping motie in Tweede Kamer

Laatste nieuws