NL EN
DONEER NU!

Onderzoek bij Hilversumse horeca en sportclubs naar dronkenschap en doorschenken

28 oktober 2022

Horecazaken en sportverenigingen in Hilversum kunnen de komende tijd rekenen op een bezoek van acteurs die spelen dat ze dronken zijn en alcohol proberen te scoren. Met deze actie wil de gemeente iets doen tegen het overmatig gebruik van alcohol.

"Overmatig gebruik van alcohol en dronkenschap levert problemen op voor de gezondheid van de drinker, de openbare orde en (verkeers)veiligheid", schrijft het zogenoemde Team Horeca van de gemeente Hilversum aan horecaondernemers en bestuurders van sportverenigingen. "Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is dan ook van groot maatschappelijk belang. Dit kunnen we alleen samen doen."

Een extern bureau start dit najaar met een zogenoemd doorschenkonderzoek. Dit gaat over zowel het verbod om dronken personen toe te laten tot een horecagelegenheid (artikel 20, lid 4, van de Alcoholwet) als het verbod op doorschenken aan dronken klanten (artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht).

Het onderzoek gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier, aldus Team Horeca. De acteurs spelen dat ze dronken zijn en proberen alcohol te kopen in enkele horecagelegenheden en bij sportclubs. "De acteurs zijn van te voren getraind. De scène die ze uitvoeren is samen met ervaringsdeskundigen (politie, portiers en barmedewerkers) bedacht."

Bron: bussumsnieuws.nl.

Laatste nieuws