NL EN
DONEER NU!

STAP geeft commentaar op het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

4 december 2019

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft vandaag haar commentaar gepubliceerd op het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet dat het kabinet onlangs bij de Tweede Kamer aanhangig heeft gemaakt.

STAP vindt de nieuwe regels rond verkopen op afstand een duidelijke verbetering t.o.v. de huidige regelgeving. Zij wijst er echter wel op dat nog veel geregeld moet worden in lagere regelgeving. STAP vindt dat deze lagere regelgeving er snel moet komen. STAP is ook positief over het feit dat straks bij het toezicht minderjarige testkopers ingezet kunnen worden. Ook steunt STAP het nieuwe verbod dat bepaalt dat volwassenen in voor publiek toegankelijke ruimten geen drank meer mogen doorgeven aan minderjarigen. STAP verwacht dat het handhaven van deze nieuwe regel niet gemakkelijk zal zijn, maar vindt het goed dat er nu een nieuwe norm komt: je bestelt en koopt niet stiekem drank voor minderjarigen.

STAP vindt het ook positief dat in de nieuwe wet wordt voorgesteld dat er landelijke regels komen t.a.v. prijsacties in supermarkten, levensmiddelenwinkels en webshops. Wetenschappelijke studies geven aan dat prijsmaatregelen zeer effectief kunnen zijn om overmatige alcoholconsumptie te beperken. Het prijsacties-voorstel ziet STAP als een goede, maar bescheiden maatregel om tegen te gaan dat lage prijzen als lokmiddel worden ingezet om alcoholgebruik te stimuleren.

STAP is echter niet gerust op het effect van twee maatregelen uit het wetsvoorstel die kunnen leiden tot een toename van het aantal locaties waar alcohol kan worden gedronken. Het gaat om het voorstel geen landelijke eisen meer te stellen aan de grootte van horecalokaliteiten (waardoor er meer mini-cafés zullen komen) en het voorstel om gemeenten de mogelijkheid te geven slijters toe te staan buiten winkeltijden cursussen te geven en proeverijen te organiseren. STAP vreest dat als gevolg van deze voorstellen de beschikbaarheid van alcohol sterk zal toenemen.

STAP betreurt het verder dat het wetsvoorstel niets zegt over de beperking van alcoholreclame. Dit ondanks het feit dat alcoholreclame de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Recent onderzoek toont aan dat met name alcoholreclame via digitale media het alcoholgebruik onder minderjarigen sterk stimuleert. Ook staat vast dat de bestaande zelfregulering van alcoholreclame en alcoholsponsoring niet het gewenste effect heeft en wetgeving een betere bescherming van jongeren garandeert.

Tot slot heeft STAP nog verbetersuggesties geformuleerd t.a.v. de artikelen 1, 20 en 24.

commentaar-op-wetsvoorstel-wijziging-drank--en-horecawet-d---dec--2019.pdfcommentaar-op-wetsvoorstel-wijziging-drank--en-horecawet-d---dec--2019.pdf (385 kB)

Laatste nieuws