NL EN
DONEER NU!

Halt-straf Alcohol verbeterd

24 oktober 2016

De effectevaluatie van de Halt-straf Alcohol van 2 jaar geleden was pittig, daarom is het verbeterd. Met gesprekken, ouderbetrokkenheid, leeropdrachten en samenwerking, worden de jongeren op het rechte spoor gehouden.

De nadruk ligt nu meer op goed signaleren wat er speelt in het leven van de jongere en daarop worden modules op maat aangeboden. Halt voert zelf het gehele traject uit en stelt daarin de doelen samen met de jongere en diens ouders. Daarvoor is de interne deskundigheid opgeschroefd. Ook zijn de leeropdrachten aangepast in samenwerking met het Trimbos Instituut. Vervolgens is er meer aandacht voor doorverwijzing naar bijvoorbeeld het buurtteam of de verslavingszorg.

Om jongeren op het rechte spoor te houden, werkt Halt samen met de politie, gemeente, Openbaar Ministerie, scholen, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp en lokale partners. Na afloop van een Halt-traject kan er een doorverwijzing plaatsvinden. Bij voorkeur met een ‘warme overdracht’, door er tijdens het afsluitende gesprek al iemand bij te halen die het gezin gaat begeleiden.

Bron: ccv-secondant.nl.

Laatste nieuws