NL EN
DONEER NU!

Tweede Kamer gaat rondetafelgesprek houden over Richtlijnen Goede Voeding

12 april 2016

Tijdens het AO Preventiebeleid van 31 maart jl. heeft Erik Ziengs van de VVD bekend gemaakt dat hij samen met het Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) een rondetafelgesprek gaat organiseren over de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Voor dat rondetafelgesprek worden wetenschappers uitgenodigd die niet direct een verbinding hebben met belanghebbenden. Omdat er de afgelopen maanden, geïnitieerd door de alcoholbranche, vooral discussie was over de alcoholrichtlijn ligt het in de verwachting dat het rondetafelgesprek grotendeels op alcohol betrekking zal hebben.

STAP vindt het geen goede zaak dat de politiek zich nu inhoudelijk gaat verdiepen in het wetenschappelijk werk van de Gezondheidsraad, zonder dat daar de leden van de betreffende Commissie van de Gezondheidsraad en mogelijk ook het Voedingscentrum bij mogen zijn. Zo kan er twijfel worden gezaaid over het alcoholadvies van de Gezondheidsraad, zonder dat dat weerlegt kan worden door de samenstellers van het rapport Richtlijnen Goede Voeding. Bovendien is STAP van mening dat er uitsluitend wetenschappers aan het gesprek kunnen deelnemen die geen opdrachten uitvoeren of in het verleden hebben uitgevoerd die deels of geheel zijn gefinancierd door de alcoholindustrie.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws