NL EN
DONEER NU!

Antwoord op Kamervragen over het niet controleren van diplomaten op alcoholgebruik

26 september 2019

Antwoord op Kamervragen over het niet controleren van diplomaten op alcoholgebruik Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft afgelopen week antwoord gegeven op de vragen van het lid Michiel van Nispen over het niet controleren van diplomaten op alcoholgebruik na ongevallen.

In zijn antwoord gaat de minister onder meer in op de ‘Instructie afhandeling verkeersongevallen’ van het Openbaar Ministerie, waarin is opgenomen dat de politieambtenaar, indien mogelijk, bij ieder verkeersongeval waarvoor zijn assistentie is ingeroepen, met een sniffer en ademtester of uitsluitend een ademtester dient te controleren of bij de betrokken bestuurders sprake is van mogelijk strafbaar gebruik van rijden onder invloed van alcohol.

Blok wijst er echter óók op dat er bij diplomaten en vaak ook medewerkers van internationale organisaties met een vergelijkbare rang, sprake kan zijn van internationaalrechtelijk vastgelegde immuniteit. Wanneer sprake is van immuniteit wordt wel proces-verbaal opgemaakt. Zeker indien de politie vermoedt dat alcohol van invloed is geweest op het rijgedrag van betrokkene, zal de kwestie – aldus Blok - op passende wijze door politie, justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken worden opgevolgd binnen de kaders van de verdragen, veelal in samenspraak met de ambassade of internationale organisatie.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws