NL EN
DONEER NU!

Europese Commissie stemt in met Ierse etiketteringsplannen

2 augustus 2018

Europese Commissie stemt in met Ierse etiketteringsplannen De Europese Commissie heeft in antwoord op vragen van de Ierse Europarlementariër Lynn Boylan laten weten dat de Commissie instemt met de Ierse etiketteringsplannen op alcoholhoudende dranken, zoals verplichte gezondheidswaarschuwingen.

Boylan vroeg onder meer: "Zou etikettering van gezondheidswaarschuwingen die minder dan een derde van de totale ruimte vertegenwoordigen in strijd zijn met de regels van de interne markt en is de Commissie van mening dat dit onevenredig zwaar zal zijn voor kleine brouwerijen"?

Deze week gaf Vytenis Andriukaitis namens de Commissie antwoord op de vragen. Daarbij stelt hij:
"Waarschuwingen op etiketten van alcoholhoudende dranken kunnen een belangrijk onderdeel zijn van het volksgezondheidsbeleid van een Lidstaat gericht op het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik. Goed geformuleerde, gerichte en goed geïmplementeerde gezondheidswaarschuwingen op etiketten kunnen het bewustzijn van de burger verhogen en een verandering in de perceptie van de risico's van overmatig alcoholgebruik stimuleren. Volgens het Hof van Justitie is het aan de nationale autoriteiten om daartoe het nodige bewijs te leveren."

Het antwoord gaat verder in op de belangrijke vraag of de etiketteringsplannen handelsbelemmerend zijn, vooral voor kleine brouwerijen. Daarbij stelt de Eurocommissaris dat de gezondheidswaarschuwingen de handel niet onnodig mogen belemmeren. Dat kan door het formaat van de gezondheidswaarschuwingen te beperken en te zorgen dat de eisen evenredig blijven. Dit om onevenredige lasten voor onder meer marktpartijen, inclusief kleine brouwerijen, te vermijden en ervoor te zorgen dat het niet ten koste gaat van de duidelijkheid van andere verplichte voedselinformatie.

Bron: eurocare.org.

answer-boylan.docxanswer-boylan.docx (32,7 kB)

Laatste nieuws