NL EN
DONEER NU!

Kamer debatteert met Van Ooijen onder meer over alcoholpreventie

14 december 2022

Kamer debatteert met Van Ooijen onder meer over alcoholpreventie Kamerleden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vandaag met staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS in debat gegaan over leefstijlpreventie. Alcoholpreventie was één van de belangrijke onderwerpen.

Van Ooijen zei tijdens dit debat dat hij zich in algemene zin richt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik en dat hij de 3 Best Buys (maatregelen gericht op beperking beschikbaarheid en marketing en verhogen van de prijs) zal inzetten. In het voorjaar komt hij met een uitwerking van de voorstellen. De staatssecretaris wil echter niet alles wettelijk vastleggen. Hij gaat ervan uit dat supermarkten, producenten, de horeca en reclamemakers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gaan bijdragen aan de ambities van het kabinet voor een gezonder leven. Daarnaast zal hij het voorlichtings-instrument hanteren, met name gericht op bewustwording van de schadelijkheid van alcohol.

Wat alcoholpreventie betreft kwamen de volgende 6 punten aan de orde:
1. Een verbod op alcoholreclame. Van Ooijen geeft aan dat de reclame voor alcoholhoudende dranken zal worden gemonitord en dat hij in zijn voorjaarsbrief de stand van zaken m.b.t. alcoholreclame zal geven. Kamerlid Eva van Esch vindt dat niet snel genoeg en zal daarom een motie hierover opstellen en indienen tijdens een vervolgdebatje.
2. Een verbod op het aanbieden van uitgesteld betalen door online alcoholverkopers. Ook hierop komt Van Ooijen komend voorjaar terug.
3. Pakketbezorgers verantwoordelijk maken voor leeftijdscontrole. Van Ooijen geeft aan met een AMvB te komen waarin de ketenaansprakelijkheid bij levering van online bestelde alcoholhoudende dranken wordt geregeld. De grondslag staat al in de Alcoholwet.
4. Het overleg met de voormalige deelnemers aan de Alcoholtafel. Van Ooijen zegt ervoor te zorgen dat alle voormalige participanten nu aan zijn tafel mogen komen, dus de gezondheidspartijen én de branche.
5. Bevorderen van duidelijke regels over het aanbod van 0.0 bier in sportkantines en betere naleving van de controle van de alcoholleeftijd. Van Ooijen zegt toe met de sportsector in gesprek te gaan.
6. Beperking van de reclame door influencers op social media. Hierover heeft Van Ooijen al met de STIVA gesproken (!). Die zal komen met een aanscherping van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Het Kamerlid Van Esch heeft aangegeven een verzoek te doen om een vervolgdebatje te plannen, waarin moties ingediend kunnen worden.

Bronnen: debatgemist.tweedekamer.nl en noordhollandsdagblad.nl.

preventief-gezondheidsbeleid-debat.pdfpreventief-gezondheidsbeleid-debat.pdf (505 kB)

Laatste nieuws