NL EN
DONEER NU!

Horeca-advocaat Meester: "Wijntje in winkel mag misschien niet"

21 juli 2016

Horeca-advocaat Meester: "Wijntje in winkel mag misschien niet" Naar aanleiding van de uitspraak van het kort geding van de SlijtersUnie tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd in de media de conclusie getrokken dat een wijntje schenken in een winkel mag. Advocaat Raoul Meester is het niet eens met die conclusie. Eerder gaven de SlijtersUnie en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP al aan die mening te zijn toegedaan. STAP heeft er eerder zelfs een persbericht over doen uitgaan.

Meester: "De rechtbank oordeelt dat de VNG een beperkte rol heeft bij de uitvoering van de blurring-pilot. Omdat er in de Drank- en Horecawet een verbod op blurring is, moet een gemeente die aan de pilot meedoet, overtreding van die wet gedogen. Of dat in het kader van de pilot mag, is niet aan de civiele rechter, maar aan het oordeel van de bestuursrechter. In mijn ogen valt in de uitspraak van de rechter niets meer en niets minder te lezen dan dit. Met andere woorden: er is nog helemaal geen baanbrekende uitspraak."

Bron: missethoreca.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl