NL EN
DONEER NU!

Roermond gaat - in strijd met de wet - blurren met alcohol toestaan

12 april 2018

Roermond gaat - in strijd met de wet - blurren met alcohol toestaan Roermond gaat tot juli volgend jaar experimenteren met blurren, het ‘mixen’ van detailhandel en horeca. Alleen ondernemers met een horecazaak of detailhandelszaak (dienstverlening valt hier niet onder) gevestigd in het kernwinkelgebied en omliggende straten kunnen meedoen aan de pilot.

De pilot is alleen van toepassing op initiatieven waarbij alcohol wordt geschonken. Deelnemers moeten voldoen aan enkele voorwaarden.

Via de pilot wordt, aldus Roermond, onderzocht of er voor de lange(re) termijn "versterking en verbetering van de beleving in de binnenstad" optreedt en voor de korte(re) termijn of er inzicht ontstaat of, en zo ja onder welke voorwaarden, blurring in Roermond definitief mogelijk is of kan worden gemaakt.

Sandra van Ginneken, beleidsmedewerker bij het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, is verbaasd dat Roermond deze pilot start. Van Ginneken: "Roermond doet alsof het allemaal nieuw is en er een pilot nodig is om te kijken wat de effecten van blurren zijn. Maar het is helemaal niet nieuw: vorig jaar heeft de VNG een pilot georganiseerd in 34 gemeenten waarin uitgebreid geëxperimenteerd is met blurring en de effecten zijn door Berenschot onderzocht. Bovendien is inmiddels overduidelijk dat gemeenten geen gedoogexperimenten mógen organiseren. STAP en de SlijtersUnie hebben er vele rechtszaken over gevoerd en de conclusie is klip en klaar: rechters vinden gedogen van blurren met alcohol onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Kortom: wat Roermond doet zal geen nieuwe inzichten bieden en is in strijd met de wet. De enige reden die ik kan bedenken waarom Roermond dit doet is om de plaatselijke middenstand te helpen, ten koste van de volksgezondheid en de openbare orde."

Bronnen: limburger.nl en roermond.nl.

Laatste nieuws