NL EN
DONEER NU!

Focus NVWA lag in 2021 op handhaving regels rond prijsacties

14 juni 2022

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de Tabaks- en rookwarenwet en onderdelen van de Alcoholwet. Ook wordt toezicht gehouden in het kader van het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’. De NVWA besteedde in 2021 in totaal 2% van haar capaciteit hieraan.

V.w.b. de Alcoholwet heeft de NVWA een toezichtstaak waar het gaat om de regels rond prijsacties en de online verkoop van alcohol. De Alcoholwet is sinds juli 2021 van kracht. Sindsdien mag de detailhandel – dus supermarkten, slijterijen, avondwinkels – niet meer dan 25% korting op alcohol geven, of die suggestie wekken. De focus lag in 2021 op het toezicht op deze nieuwe bepalingen. Dit toezicht is risicogericht en deels op basis van meldingen en signalen uitgevoerd.

Toezicht op de detailhandel is geen onbekende taak voor de NVWA. "Wel zien we de laatste jaren een verschuiving van fysieke detailhandel naar online en dat vergt een andere manier van toezicht houden", zegt Naida Kadirbaks van de afdeling Expertise van de NVWA. "De kennis over online toezicht en de tools die daarbij gebruikt kunnen worden, hebben we bij de NVWA in huis. Zo maken we gebruik van een speciale webcrawler, een tool die intern is (door)ontwikkeld om het web af te speuren op bepaalde zoektermen."

"De uitdaging in deze fase is dat we nog niet volledig zicht op de markt hebben", zegt Kadirbaks. "We weten wel steeds beter waar we onze capaciteit het beste kunnen inzetten. De grootste aanbieders – veelal ketens – zijn inmiddels in beeld. En ook verkooppunten waar veel jongvolwassenen komen, hebben onze aandacht." Volgens inspecteur Frank Palmen weten melders de NVWA steeds beter te vinden. "Zij trekken bijvoorbeeld aan de bel na een directe mail van een aanbieder, of als ze een advertentie tegenkomen."

Palmen vindt dat in korte tijd veel is bereikt. "Zeker gezien de beperkte toezichtscapaciteit ten opzichte van het grote aantal verkooppunten. We zagen het aantal prijsacties van meer dan 25% al snel afnemen. Die grote prijsprikkel voor consumenten om alcohol te kopen verdwijnt.

Nu zoomen we verder in op leeftijd, bijvoorbeeld door te controleren op het gebruik van een leeftijdsverificatiesysteem. We beoordelen bij verkopers-op-afstand hun geborgde werkwijze. Dat is een concrete omschrijving van het hele bezorgproces en de leeftijdscontrole. Houdt iedere verkoper zich goed aan deze regels, dan wordt het voor jongeren ook online moeilijker om alcoholhoudende dranken te kopen."

Bronnen: nvwa.nl en nvwa.nl.

Laatste nieuws