NL EN
DONEER NU!

Val Rutte IV leidt tot onzekerheid over alcoholbeleid

8 juli 2023

De val van het Kabinet Rutte IV betekent ook voor het alcoholbeleid onzekerheid. Wel lijkt inmiddels duidelijk dat alle bewindslieden op hun post zullen blijven, zij het in demissionaire status.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen, verantwoordelijk voor het alcoholbeleid, heeft eerder de Tweede Kamer toegezegd deze zomer (of vlak daarna) met een alcoholbeleidsbrief te komen. Of hij dat nog zal doen hangt af van de Tweede Kamer. Die kan het alcoholdossier, of breder het preventiedossier, al dan niet controversieel verklaren. Daar wordt naar verwachting 27 juli over beslist. Wordt het alcoholdossier controversieel verklaard, dan kan hij vanzelfsprekend niet komen met een nieuwe beleidsbrief. Anders wel.

Ook is er geen duidelijkheid over het initiatiefwetsvoorstel Regulering Mengformules waarin blurring met alcohol wordt gereguleerd. Het wachten is op de nota naar aanleiding van het nader verslag, waarin Thierry Aartsen antwoord geeft op de tweede serie vragen van de Tweede Kamer. Ook hier geldt dat het voor het vervolg van belang is of de Tweede Kamer het alcoholdossier controversieel verklaart. Mocht het niet controversieel worden verklaard en tot plenaire behandeling en stemming van dit wetsvoorstel komen, dan is de situatie anders dan vóór de val van het kabinet. Het verschil is dat de Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen niet meer gehouden zijn aan het Coalitieakkoord, waarin afgesproken was blurring te reguleren. Zij kunnen er dan voor kiezen tegen het wetsvoorstel te stemmen. Voor de Eerste Kamerleden verandert er niets. Zij waren nooit gebonden aan het Coalitieakkoord.

Wat verder duidelijk is, is dat de Kamers inmiddels beslist hebben over de wijziging van de grondslag van de bieraccijns van graden Plato naar alcoholpercentage. Besloten is dat die in de Wet op de Accijns wordt opgenomen en "gewoon" op 1 januari 2024 in werking zal treden. De gewijzigde status van het Kabinet Rutte IV heeft daarop geen invloed.

Update: Op 27 juli heeft de Tweede Kamer niet vergaderd over het controversieel verklaren van dossiers. Dat wordt 12 september 2023. Op 6 september wordt e.e.a. voorbesproken in de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer.

Laatste nieuws