NL EN
DONEER NU!

Europese Commissie wil gezondheidsorganisaties weer bij Alcohol and Health Forum

18 juli 2016

Europese Commissie wil gezondheidsorganisaties weer bij Alcohol and Health Forum De Europese Commissie zoekt momenteel uit hoe ze de ca. 20 gezondheidsorganisaties die vorig jaar uit het Alcohol and Health Forum zijn gestapt, weer aan tafel kan krijgen.

Een woordvoerder van de Commissie zegt: "We zijn in overleg met de gezondheidsorganisaties over het continueren van de samenwerking en of dat op een gestructureerde manier kan." Hij benadrukt dat de Commissie een ‘open-deur-beleid’ voert met alle partijen die betrokken zijn bij het tegengaan van alcoholgerelateerde schade.

De gezondheidsorganisaties zijn destijds uit het Alcohol and Health Forum gestapt na het onverwachte besluit van de Europese Commissie om de visie ten aanzien van de alcoholproblematiek op te nemen in een nota over chronische ziekten en niet te komen met een aparte nieuwe alcoholstrategienota, ondanks de oproep daartoe van de vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese Parlement. De alcoholproblematiek is in de visie van de gezondheidsorganisaties méér dan een chronische ziekte. Het gebruik van alcohol heeft immers ook tal van maatschappelijke gevolgen, zoals rijden onder invloed en (huiselijk) geweld. De gezondheidsorganisaties zagen het besluit van de Commissie om de alcoholproblematiek 'slechts' te zien als chronische ziekte als een kniebuiging voor de alcoholindustrie, die de maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik graag wil downsizen.
De gezondheidsorganisaties zagen het nut niet meer in van gezamenlijk overleg met de Commissie en de alcoholindustrie over concrete preventie- en voorlichtingsactiviteiten die in het kader van het Alcohol and Health Forum ondernomen werden.

Bron eerste twee alinea's: euractiv.com.

Laatste nieuws