NL EN
DONEER NU!

ANBI

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens.

Officiële naam

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Kamer van Koophandel nummer: 411 872 38
RSIN/ fiscaal nummer: 8041.94.324
Bankrekeningnummer: NL 19 INGB 0000 291 066

Doelstelling

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

De officiële doelstelling, zoals vermeld in de statuten, vindt u via deze link

Beknopt beleidsplan

STAP richt zich in 2023 op enkele concrete zaken. Welke dat zijn kunt u lezen in het beknopte beleidsplan.

Beknopt beleidsplan 2023Beknopt beleidsplan 2023 (132 kB)

-

Bestuursleden en medewerkers

STAP heeft een bestuur bestaande uit drie personen. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.
De medewerkers van STAP worden bezoldigd conform de CAO Sociaal Werk.

Een overzicht van bestuursleden en medewerkers is hieronder te vinden.

Bestuursleden en medewerkers Bestuursleden en medewerkers (217 kB)

-

Jaaroverzicht STAP

Informatie over het werk van STAP in 2022 is te vinden in het Jaaroverzicht.

Jaaroverzicht 2022Jaaroverzicht 2022 (497 kB)

-

Kernprofiel van STAP

- Kennis van effectieve beleidsmaatregelen voor landelijk en lokaal beleid
- Jarenlange ervaring met onderzoek en advisering ten behoeve van lokaal beleid
- Beschikking over breed lokaal, landelijk en internationaal netwerk
- Samenwerking met universiteiten, met name de Universiteit Twente
- Specialistische kennis met betrekking tot de Alcoholwet, alcoholmarketing, jongeren en alcohol, alcohol & gezondheid.

Financiële verantwoording

In onderstaande documenten vindt u het overzicht van baten en lasten en de balans:

Baten en lasten 2021Baten en lasten 2021 (497 kB)

Balans 2021Balans 2021 (524 kB)

-

Privacybeleid STAP

In onderstaand document kunt u meer lezen over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

Opdrachtgevers

STAP verricht(te) werk voor: het Ministerie van VWS (monitoring-functie, inventarisatie gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (project in Roemenië), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), DG SANCO (Europese Commissie); DG Research & Innovation (Europese Commissie), ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland), ca. 120 Nederlandse gemeenten, diverse regionale overheden en verschillende universiteiten bijvoorbeeld die van Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam en Twente.

Geschiedenis

STAP is opgericht in 1994. De oprichters waren vanuit diverse invalshoeken begaan met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Een van de eerste aandachtsgebieden van STAP betrof het thema Alcohol en Zwangerschap. Aanvankelijk beschikte STAP over een beperkt budget. Vanaf 1998 ontving STAP een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie was bedoeld om alcoholreclame en alle andere vormen van alcoholmarketing op systematische wijze in beeld te brengen. Inmiddels is die subsidie stopgezet.

Vanaf 2002 is STAP op beperkte schaal een beroep gaan doen op bijdragen van fondsen. Daardoor was STAP vanaf toen in staat academisch opgeleide mensen aan te trekken. Dit heeft er toe geleid dat STAP kon uitgroeien van een bescheiden stichting met het karakter van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele NGO, met lokale, nationale en internationale projecten/onderzoeksopdrachten en goede netwerken in zowel binnen- als buitenland. In 2009 heeft STAP, conform de identiteit van haar werkzaamheden, haar naam veranderd in Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

In 2015 heeft STAP voor het beleidsondersteunend onderzoek in opdracht van gemeenten en regio's een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Universiteit Twente/Twente Research. Dat bood STAP de ruimte om zich weer meer te gaan toeleggen op advisering en pleitbezorging van effectief alcoholbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Sinds 2016 wordt de promotie van effectieve beleidsmaatregelen in Nederland regelmatig gezamenlijk uitgevoerd met andere gezondheidsorganisaties. Het bekendste voorbeeld is het eind 2016 gepubliceerde Alcoholmanifest. Een deel van de organisaties achter het Alcoholmanifest werkt sinds 2020 samen als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland om ook in de toekomst op gezette tijden een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl