NL EN
DONEER NU!

Steun ons met uw donatie

Wij gebruiken donaties voor de volgende actiepunten:

1. Pleiten voor een verbod op alcoholreclame en alcoholsportsponsoring.
2. Lobby tegen blurring met alcohol.
3. Bevorderen dat alcohol niet te goedkoop wordt aangeboden.
4. Pleiten voor informatie en waarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken.
5. Bijdragen aan een betere naleving en handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
6. Bijdragen aan enkele uitvoeringsregels van de Alcoholwet.
7. Verspreiden van kennis over de gevolgen van alcoholgebruik.

Doneren

Een gift kunt u overmaken naar bankrekeningnummer NL 19 INGB 0000 291 066, t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.

Hoeveel wilt u doneren?
€ 5
€ 10
€ 20
€ 25
€ 50
€ 100
anders
 
Uw gegevens:
Ik wil graag de nieuwsbrief van STAP ontvangen
 
Overzicht betaalmethoden

-

Nalatenschappen

Het is mogelijk om STAP op te nemen in uw testament, nalaten aan een goed doel dat als ANBI is aangemerkt is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Overleg met uw notaris wat de mogelijkheden zijn. Het volgende is belangrijk overwegen:
• U kunt op twee manieren nalaten; door middel van erfstelling of een legaat. Een erfstelling is een procentueel deel (of geheel) van uw bezit, bijvoorbeeld 5% van uw erfenis. Een legaat is een vast omschreven deel uit de erfenis, bijvoorbeeld een vast bedrag of een bepaald goed.
• Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris, anders is het niet rechtsgeldig. Neem daarom altijd contact op met uw notaris als u uw erfenis vast wilt laten leggen.

ANBI-status

STAP heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI dan kunnen daar belastingvoordelen aan zitten voor donateurs. Lees alles over giften en belastingvoordeel op de site van de Belastingdienst.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl