NL EN
DONEER NU!

Evenementenagenda

Datum Titel Plaats Informatie
18-19 november 2022 Alcohol and family life Kopenhagen, Denemarken https://la8021.wixsite.com/nordan2022/register
8 december 2022 Debat Leefstijlpreventie
Commissie VWS Tweede Kamer

Den Haag https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A05105
6 april 2023 Alcoholcongres
Samenwerkingsverband Vroegsignalering
Alcoholproblematiek

Amersfoort Volgt.
24–26 oktober 2023
7th Global Alcohol Policy Conference Kaapstad, Zuid-Afrika http://gapc2023.samrc.ac.za
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl