NL EN
DONEER NU!

Nieuwe vereniging van en voor toezichthouders Drank- en Horecawet

30 januari 2014

Nieuwe vereniging van en voor toezichthouders Drank- en Horecawet Een aantal toezichthouders hebben in samenwerking met medewerkers van de NVWA en STAP het initiatief genomen om een beroepsvereniging op te richten specifiek voor toezichthouders/inspecteurs Drank- en Horecawet, om zo kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen te organiseren.

De Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI) is gedurende een half jaar in oprichting (tot en met medio 2014). In deze periode kunnen alle aangestelde toezichthouders/inspecteurs DHW zich vrijblijvend aansluiten bij de vereniging en meedoen aan netwerkbijeenkomsten, uitwisselingen en andere activiteiten. Op 10 maart 2014 is de eerste NVDI bijeenkomst om kennis te maken met de vereniging en collega’s te ontmoeten.

Bron: dhwinspecteur.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl