NL EN
DONEER NU!

Stemmingen Drank- en Horecawet uitgesteld na discussie over amendement

24 november 2020

Stemmingen Drank- en Horecawet uitgesteld na discussie over amendement De stemmingen in de Tweede Kamer over de Drank- en Horecawet zijn uitgesteld. Dit in reactie op een verzoek van Henk van Gerven (SP) die had gevraagd om een nieuwe beoordeling van staatssecretaris Paul Blokhuis van een amendement van Martijn Bolkestein (VVD).

De actie van Van Gerven had alles te maken met de ophef die afgelopen weekend ontstond over het vrijdag door Bolkestein ingediend amendement nummer 37. Zie het nieuwsbericht hierover op deze site. Het amendement was een gewijzigde versie van een amendement dat vorige week tijdens het wetgevingsoverleg aan de orde was geweest. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP viel het echter op dat dat nieuwe amendement veel méér regelde dan het eerdere amendement, maar dat de toelichting nauwelijks was gewijzigd. STAP vond dit niet transparant.

Er was ook kritiek op de inhoud van het nieuwe amendement. Vooral het feit dat – als het amendement van Bolkestein zou worden aangenomen - niet alle beheerders van horeca- en slijtersbedrijven meer gescreend hoeven te worden baarde bij de Jellinekkliniek, de G4, maar ook bij de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawetinspecteurs en enkele politici, de nodige zorgen. STAP heeft toen geoordeeld dat het wenselijk was over deze kwestie een brief te sturen naar de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer.

Het uiteindelijke resultaat is dat Bolkestein zijn amendement heeft aangepast. Zijn nieuwe amendement (zie in de bijlage, nummer 42) regelt nu dat iedereen die op het aanhangsel bij de vergunning wordt bijgeschreven onderworpen moet worden aan de screening o.g.v. artikel 8 Drank- en Horecawet (toets naar het levensgedrag en toets van het strafrechtelijk verleden). Verder staat nu in de toelichting bij het amendement (helaas niet in de wetteksten!) dat de subonderdelen die in dit amendement worden gewijzigd pas van kracht worden als de nog op te stellen AMvB hierover, in werking is getreden.

STAP blijft bezwaar hebben tegen dit amendement omdat in de toekomst niet meer alle beheerders gescreend hoeven te worden en ze ook niet allemaal een vermelding krijgen op het aanhangsel bij de vergunning.

De discussie over het amendement Bolkestein leidde ertoe dat de stemmingen over de Drank- en Horecawet met een week zijn uitgesteld tot 1 december 2020. Dan oordeelt de Tweede Kamer over dit en andere amendementen en het wetsvoorstel.

amendement-42-bolkestein---leidinggevenden.docxamendement-42-bolkestein---leidinggevenden.docx (31,2 kB)

Laatste nieuws