NL EN
DONEER NU!

Leeftijdsgrens alcohol wordt nog steeds slecht nageleefd

16 september 2022

Over het algemeen wordt de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar nog steeds slecht nageleefd. Slechts bij 4 op de 10 verkopen aan jongeren houdt men zich aan de regels van de Alcoholwet. Vergeleken met 2 jaar geleden is er alleen bij slijterijen en supermarkten een significante toename van de naleving.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Objectief dat staatssecretaris Maarten van Ooijen deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd en geeft inzicht in de mate waarin minderjarige testkopers alcohol (en tabak) kunnen kopen.

De staatssecretaris vindt met name de nalevingspercentages van de online aanbieders van alcohol zeer teleurstellend, met de flitsbezorgers als dieptepunt. Van Ooijen: "Ook de uitzending van het programma Pointer maakt pijnlijk duidelijk dat deze partijen zich niet aan de regels houden en jongeren via deze bedrijven makkelijk aan alcoholische drank kunnen komen. De wet is heel duidelijk en ik spreek de verstrekkers aan op hun plicht om de wet na te leven."

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal de staatssecretaris met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit in gesprek gaan over de mogelijkheden die zij zien voor het aanscherpen van het toezicht en de handhaving van de leeftijdsgrens.

De staatssecretaris constateert in zijn brief aan de Tweede Kamer ook dat de huidige nalevingscijfers ver achterblijven bij de doelstelling uit het Nationaal Preventieakkoord (naleving van de leeftijdsgrens in 2030 100%). Van Ooijen: "Er is dus extra inzet nodig om die, voor de volksgezondheid zo belangrijke, ambitie waar te maken." Hij zal in het najaar de Tweede Kamer informeren over de aangekondigde gesprekken en welke maatregelen hij wil nemen om de naleving te verbeteren.

Bron: rijksoverheid.nl.

Leeftijdsgrens alcohol wordt nog steeds slecht nageleefd

landelijk-onderzoek-naar-de-naleving-van-de-leeftijdsgrens-bij-alcohol-en-tabaksverkoop-in-2022-1.pdflandelijk-onderzoek-naar-de-naleving-van-de-leeftijdsgrens-bij-alcohol-en-tabaksverkoop-in-2022-1.pdf (1,86 MB)

Laatste nieuws