NL EN
DONEER NU!

Hoge Raad: Alcoholuitsluitingsclausule in polis moet duidelijk en begrijpelijk zijn

23 februari 2015

Hoge Raad: Alcoholuitsluitingsclausule in polis moet duidelijk en begrijpelijk zijn Een dronken automobilist in Friesland veroorzaakt een ongeval. De man heeft een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM). De automobilist erkent op het schadeformulier dat hij ‘met alcohol op er bovenop zat’. De verzekeraar eist na lezing van het politierapport de 25 mille schade terug van de automobilist. Bij de rechtbank wint de verzekeraar, in hoger beroep wint de automobilist.

De Hoge Raad is nu van oordeel dat bepalend is of de alcoholuitsluitingsclausule in de polis voor de automobilist duidelijk en begrijpelijk maakte dat hij bij een schadevoorval zoals dit niet gedekt zou zijn. En dan gaat het dus om het consumeren van een aanzienlijke hoeveelheid alcohol „in samenhang met de gewoonte” waarover hij zelf bij de politie een verklaring aflegde. Als dat niet duidelijk en begrijpelijk is dan geldt de uitleg van de polis die het gunstigst is voor de automobilist. Een ander Hof, in Arnhem, moet de zaak opnieuw beoordelen.

Bron: nrc.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl