NL EN
DONEER NU!

Gezondheidsraad geeft antwoord op veelgestelde vragen over de alcoholrichtlijn

11 april 2016

De afgelopen maanden is er volop aandacht geweest voor het advies Richtlijnen goede voeding 2015. Discussie kwam er ook. Vooral, maar niet alleen, over de richtlijn voor alcohol. De Gezondheidsraad geeft antwoord.

De Gezondheidsraad zegt: ‘drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’. Betekent dit dat iedereen zou moeten stoppen met drinken?
Nee. De raad adviseert mensen die alcohol drinken om hun gebruik te beperken tot één glas per dag. Tegelijk wil de raad mensen die geen alcohol drinken niet aansporen om wel alcohol te gaan gebruiken. Voor bepaalde groepen is het belangrijk om helemaal geen alcohol te gebruiken, zoals jongeren, vrouwen die borstvoeding geven, die zwanger zijn of dat willen worden, mensen die medicijnen gebruiken die niet samengaan met alcoholgebruik en mensen met verslavingsproblemen. Op dit punt wijkt het advies niet af van de richtlijnen uit 2006, het is alleen duidelijker verwoord.

Waarom is de alcoholrichtlijn van de Gezondheidsraad strenger dan richtlijnen uit het buitenland?
Uitgangspunt bij de Nederlandse richtlijnen is de bijdrage die voeding kan leveren aan het voorkomen van chronische ziekten. Dat is in het buitenland soms anders. Zo betreft de Britse richtlijn een inschatting van aanvaardbare risico’s, door de risico’s van alcoholgebruik af te zetten tegen andere risico’s, zoals in het verkeer. Dat leidt tot een ruimere richtlijn (wekelijks ten hoogste 14 glazen die bij voorkeur gelijkmatig verspreid worden over ten minste drie dagen). In Amerika en de Scandinavische landen ligt de richtlijn voor alcoholgebruikers op ten hoogste 1 glas per dag voor vrouwen en ten hoogste 2 glazen per dag voor mannen. Beide rapporten benoemen specifieke groepen voor wie het advies geldt om geen alcohol te gebruiken. Bovendien vermeldt het Amerikaanse rapport dat de richtlijn niet mag worden opgevat als een advies aan niet-alcoholgebruikers om te gaan drinken. Vanuit de benadering van de Gezondheidsraad geven de wetenschappelijke gegevens geen aanleiding om een verschil te maken tussen mannen en vrouwen: meer dan één glas per dag levert geen verdere gezondheidswinst op.

veelgesteldevragenoverhetadviesendeantwoordenpro-1.pdfveelgesteldevragenoverhetadviesendeantwoordenpro-1.pdf (218 kB)

Laatste nieuws