NL EN
DONEER NU!

Handhavingsafspraken Terschelling vastgelegd

4 juli 2014

Handhavingsafspraken Terschelling vastgelegd Gemeente, politie en ondernemers op Terschelling hebben een aantal afspraken vastgelegd over de handhaving van de Drank- en Horecawet op Terschelling gedurende de zomerperiode.

Het toezicht krijgt vorm op verschillende manieren: er zijn convenanten met een aantal ondernemers, een poule van boa’s (buitengewone opsporings-ambtenaren) gaat toezicht houden en de politie treedt op.
Het toezicht spitst zich toe op drankgebruik in de openbare ruimte, illegale drankverkoop, overlast door drankmisbruik en feestjes in de duinen. Dit jaar zal de politie ook het vervoer van alcohol door minderjarigen steekproefsgewijs controleren.

Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie heeft voor campings privéruimtes en publieke ruimtes benoemd. Een tent en luifel zijn benoemd als privéruimtes. Daar zullen boa’s en de politie dan ook niet handhaven of optreden. Alle andere ruimten op een camping zijn openbaar terrein. Daar zijn zowel de boa’s als de politie bevoegd te handhaven.

terschelling.nl

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl