NL EN
DONEER NU!

Think Before You Drink ontwikkelde NIX18 film

10 september 2014

Think Before You Drink ontwikkelde NIX18 film Veel ouders worstelen met hun pubers over opvoeden en regels bij roken en alcohol. Het is niet eenvoudig, maar wel degelijk mogelijk! Think Before You Drink ontwikkelde daartoe een realistische en humoristische film over NIX18.

Acteurs van Helder Theater spelen een gezinssituatie na. Martijn van 15 jaar vindt dat hij mag drinken omdat vrienden dat ook mogen. Wat denken zijn ouders? En hoe gaan zijn ouders zelf om met alcohol? Wat vindt zijn jongere zusje Maaike hiervan? De film is een spiegel voor ouders en pubers. Ouders en pubers kunnen de film samen of zelfstandig kijken. De film is ook inzetbaar voor informatiebijeenkomsten op scholen, (sport)verenigingen, centra jeugd en gezin, bibliotheken, etc.

De film (ca. 14 min) is beschikbaar op het Youtube-kanaal van Think Before You Drink .

Laatste nieuws