NL EN
DONEER NU!

Reclame Code Commissie wijst klacht STAP over naakt in bierreclame af

7 juni 2017

Reclame Code Commissie wijst klacht STAP over naakt in bierreclame af De Reclame Code Commissie heeft een klacht van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP tegen naakt in een reclame-uiting in de commercial ‘Uitgesteld Genot’ van het biermerk Brand (van Heineken) afgewezen. Dit terwijl naakt in alcoholreclames uitdrukkelijk verboden is in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA), het aspect waar de klacht primair op is gebaseerd.

In de RvA staat uitdrukkelijk dat reclame-uitingen verboden zijn waarin 'een vrouw zich van haar kleding ontdoet of laat ontdoen tot zij topless of volledig naakt wordt, of uitingen waarin zij topless of naakt is (ook als dit niet overduidelijk het gevolg is van alcoholconsumptie)'.

Het verbod in de RvA is een uitwerking van het EU-breed geldende verbod uit de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten om in alcoholreclame op de tv de indruk te wekken dat alcoholconsumptie bijdraagt aan sociale of seksuele successen.
In de commercial van Brand bier waarover STAP een klacht indiende, is een vrouw te zien die zich geheel uitkleedt en ook naakt te zien is, terwijl de voice-over zegt 'zinderend'. De blote vrouw gaat direct vooraf aan een erotische scene en zowel vooraf als achteraf aan het drinken van (de eerste slok van een glas) bier.

De Reclame Code Commissie oordeelt echter dat deze scene niet in strijd is met de RvA, omdat ‘er geen verband tussen alcohol(consumptie) en de naaktheid van de vrouw wordt gesuggereerd’.

Wim van Dalen, directeur van STAP, vindt de argumentatie van de Reclame Code Commissie zeer zwak. Van Dalen: "De RvA is duidelijk: geen naakte vrouwen. En nu wijst de Reclame Code Commissie deze volkomen terechte klacht af omdat er geen verband met alcohol(consumptie) zou worden gesuggereerd. Blijkbaar ‘vergeet’ de commissie dat het hier gaat om een commercial voor bier die helemaal draait om het drinken van (de eerste slok) bier. Hoeveel duidelijker moet het nog gaan over alcoholconsumptie?"

Van Dalen denkt dat de afwijzing van de klacht vooral te maken heeft met het feit dat er in Nederland eigenlijk geen sprake is van onafhankelijke toetsing van de regels van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. De Europese regels rond alcoholreclame zijn in nagenoeg alle lidstaten in nationale wetgeving opgenomen, maar niet in Nederland: hier is het geïmplementeerd in zelfregulering en wordt op de naleving toegezien door de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code. Die Stichting wordt gefinancierd door het adverterend bedrijfsleven. Van Dalen: "Heineken is een belangrijke adverteerder en ik denk dat dat heeft meegespeeld in de beoordeling van deze klacht door de Reclame Code Commissie."

Bron: reclamecode.nl.

rcc-2017-00324.pdfrcc-2017-00324.pdf (274 kB)

Laatste nieuws