NL EN
DONEER NU!

Staatssecretaris: bier in versvak moet duidelijk onderscheiden staan van alcoholvrije dranken

1 februari 2016

Staatssecretaris: bier in versvak moet duidelijk onderscheiden staan van alcoholvrije dranken Marith Volp-Rebel heeft staatssecretaris Martin van Rijn op 8 december jl. gevraagd een reactie te geven op het artikel "Extra verse Heineken in het koelvak naast de melk", zoals verschenen in de Volkskrant van 13 november jl.

De vraag is of het nieuwe verse biertje van Heineken daar wettelijk gezien wel geplaatst mag worden. De staatssecretaris antwoordt vandaag dat het de verantwoordelijkheid van de verstrekker, dus in dit geval de supermarkten, is te voldoen aan de wettelijke regels met betrekking tot verstrekking. De Drank- en Horecawet schrijft voor alcoholhoudende dranken op een zodanige wijze in de ruimte (= het versvak) geplaatst moeten worden, dat ze voor het publiek duidelijk te onderscheiden zijn van alcoholvrije dranken.

Indien dit niet gebeurt is het de taak van gemeenten om handhavend op te treden.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl