NL EN
DONEER NU!

Geen akkoord over Belgisch alcoholplan

17 december 2013

Geen akkoord over Belgisch alcoholplan Het alcoholplan van de Belgische minister van Volksgezondheid komt er niet. Een uitgebreide interministeriële conferentie kon vandaag geen akkoord bereiken over het plan dat voorlag.

In juni van dit jaar kwam minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) met een plan om het drankmisbruik aan te pakken. In het oorspronkelijke plan werd onder meer voorgesteld om de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen drinken, op te trekken naar achttien jaar. Verder was het plan ook alle mogelijke vormen van happy hours en de verkoop van alcohol in bezinestations, snelwegrestaurants en nachtwinkels aan banden leggen.
Maar van het oorspronkelijke plan bleef de voorbije maanden nauwelijks iets overeind. Onder meer de drankenlobby vond verschillende voorstellen te streng.

Op 17 december lag een sterk afgeslankte versie van het plan op tafel. Daarin was onder meer een verbod op de verkoop van alcohol via drankautomaten opgenomen. Van een verbod op happy hours was geen sprake meer. Ook van de plannen om de verkoop in benzinestations en snelwegrestaurants aan banden te leggen bleef niets meer over, terwijl ook nachtwinkels de dans zouden ontspringen. Zelfs over de afgeslankte versie van het plan werd nu geen akkoord bereikt door de 22 betrokken ministers.

Bron: standaard.be.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl