NL EN
DONEER NU!

Roep om internationaal alcoholverdrag klinkt steeds luider

18 februari 2022

Het redactionele commentaar in The Lancet Global Health van maart 2022 roept op voorbereidingen te gaan treffen voor een internationaal alcoholverdrag.

In het artikel wordt erop gewezen dat alcohol het enige verslavende middel is met wereldwijd aanzienlijke impact, waarvoor geen internationale regels zijn. In tegendeel zelfs: het is een verslavende stof met ernstige gevolgen voor de gezondheid die verankerd is in het sociale en culturele leven en openlijk wordt gepromoot door mensen van alle rangen en standen.

Volgens het Global Action Plan van de WHO is een van de belangrijkste redenen dat er zo weinig vooruitgang is op het alcoholdossier, het feit dat de alcoholindustrie zich bemoeit met zowel de ontwikkeling als de uitvoering van alcoholbeleid. Bovendien is er onwil bij nationale overheden om daar tegenin te gaan, vanwege zwak leiderschap of omdat er andere belangen in het spel zijn. Ironisch genoeg is ook de tekst van het Global Action Plan zelf verwaterd door bemoeienis van Big Alcohol.

Volgens het redactionele commentaar zal de alcoholindustrie ongehinderd zijn invloed uit blijven oefenen op beleidsmakers (die vervolgens een oogje dichtknijpen), zolang alcohol het imago heeft van een prettig en misschien zelfs wel heilzaam genotmiddel. Overigens wordt dat imago niet in de laatste plaats gevoed door de veelheid aan reclameuitingen wereldwijd door de alcoholindustrie zelf.

Het bewijs voor de schadelijke effecten van alcohol en de inspanningen van de industrie om die te verdoezelen, zijn nog nooit zo duidelijk geweest als de afgelopen periode. Het Global Action Plan van de WHO moet daarom volledig en snel door de World Health Assembly worden aanvaard, gevolgd door voorbereidingen voor een Framework Convention on Alcohol Control.

Bron: thelancet.com.

Laatste nieuws