NL EN
DONEER NU!

Minder zware drinkers onder jongvolwassen vrouwen

3 juli 2014

Minder zware drinkers onder jongvolwassen vrouwen Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd uit de Gezondheidsenquête 2013, onder meer over het alcoholgebruik van Nederlanders van 12 jaar en ouder in 2013. Daaruit blijkt dat het percentage zwaar drinkende vrouwen van 16 tot 20 jaar en van 20 tot 30 jaar in 2013 (vergeleken met 2012) opvallend is gedaald van respectievelijk 20,9% naar 15,1% en van 17,9% naar 12,5%.
CBS spreekt van zwaar drinken bij vrouwen als de respondent zelf zegt minstens één keer per week ten minste vier glazen alcoholhoudende drank te drinken.

Bij mannen van 16 tot 20 jaar zie je in 2013 óók een daling van het percentage zware drinkers, en wel van 26,8% naar 20,8%. Bij de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar zie je géén daling, in tegendeel: bij die groep stijgt het aantal zware drinkers van 22,6% naar 27%. Bij mannen wordt gesproken van zwaar drinken als de respondent zelf zegt minstens één keer per week ten minste zes glazen alcoholhoudende drank te drinken.

Kijken we naar alle leeftijdscategorieën, dan is het percentage zware drinkers in 2013 min of meer gelijk gebleven (was in 2012 12,9%, in 2013 12,4%).

zware-drinkers-onder-de-bevolking-van-12-jaar-en-ouder-2012-en-2013.docxzware-drinkers-onder-de-bevolking-van-12-jaar-en-ouder-2012-en-2013.docx (38,8 kB)

Laatste nieuws